Insolvenční právo

INSOLVENČNÍ PRÁVO a právní vymáhání pohledávek

 • Sepsání insolvenčního návrhu a jeho podání na příslušný soud
 • Právní poradenství pro dlužníky – právnické i fyzické osoby
 • Zastupování dlužníků v průběhu celého insolvenčního řízení
 • Právní poradenství pro věřitele
 • Zastupování věřitelů v rámci insolvenčních řízení svých dlužníků
 • Zastupování v incidenčních sporech
 • Řešení společného oddlužení manželů
 • Sepsání přihlášek pohledávek věřitelů do insolvenčních řízení
 • Právní vymáhání pohledávek
 • Zjištění dluhů a exekucí z příslušných registrů
 • Vypracování návrhu na zastavení či odklad exekuce
 • Zastupování v řízeních o popření pohledávky
Menu