Trestní právo

TRESTNÍ PRÁVO

  • Zastupování klientů v rámci trestního řízení před soudy všech stupňů
  • Zastupování poškozených a obětí trestných činů v trestním i dalších řízeních
  • Zastupování zúčastněných osob
  • Zastoupení při podání vysvětlení na Policii ČR
  • Zastoupení při podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR
  • Zastoupení při podání trestního oznámení
  • Zastoupení při odvolání k odvolacímu soudu
  • Zastoupení při podání stížnosti k Ústavnímu soudu ČR
  • Zastoupení při dalších úkonech v trestním řízení
Menu