O nás

O naší kanceláři

Naše advokátní kancelář působící převážně ve Východočeském kraji a hlavním městě Praze vznikla v roce 1996. Od tohoto roku jsem advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Od počátku své činnosti až po současnost se věnuji převážně trestnímu právu a zastupování klientů v trestních řízeních, dále právu nemovitostí a právnímu vymáháním pohledávek.

Insolvenčním právem se zabývám od počátku účinnosti zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), tj. od roku 2009. V tomto roce jsem absolvovala úspěšně zkoušky insolvenčního správce a začala se tomuto právnímu odvětví věnovat jako své hlavní pracovní činnosti. Dalšími členy mého týmu jsou právníci se specializací na insolvenční právo.

Náš tým

JUDr. Ilona Dorková

advokátka, insolvenční správkyně
dorkova@advokati-pardubice.cz

Mgr. Ondřej Dorko

právník
dorko@advokati-pardubice.cz

Mgr. Michaela Nalezinková

právník
nalezinkova@advokati-pardubice.cz

Mgr. Andrea Linhartová

office manager
linhartova@advokati-pardubice.cz

Zpracovávání a ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v rámci insolvenčních řízení

V rámci insolvenčního řízení je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel výkonu činnosti insolvenčního správce a pro zajištění řádného průběhu řízení.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci advokátních služeb

V rámci advokacie je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Žádost subjektů údajů

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo na přístup, opravu, omezení zpracování, přenositelnost nebo podat námitku proti zpracování. Pro vznesení požadavku prosím využijte tento formulář.

Menu